Donaţi 2%

Daţi un leu pentru Ateneu! Donaţi 2% !
Dragi iubitori ai muzicii clasice, stimaţi abonaţi şi spectatori
ai Filarmonicii Piteşti,

La fel ca în anii trecuţi, Codul Fiscal pune la dispoziţia contribuabililor mecanismul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2012, către o entitate non profit. Conform Ministerului Finanţelor Publice, modalitatea de implementare a prevederii este similară, contribuabilul trebuind să completeze formularul 230 (pentru veniturile proveniind din salarii) sau 200 (pentru venituri din alte surse) şi să le depună la administraţia financiară de care aparţin până la data de 25 mai 2013.

Donând cei 2% Asociaţiei culturale ,,Prietenii Filarmonicii’’, Domnia Voastră ajută Filarmonica Piteşti, de la artişti şi până la public, fiindcă instituţia publică nu poate primi cei 2%.

Această donaţie nu vă costă decât o oră din viaţa Domniei Voastre! Cât să completaţi formularul şi apoi să îl depuneţi la Fisc. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat. Daţi, mai bine, un leu pentru Ateneu!

  • Tipăriţi, în două exemplare, Formularul 230 [click aici PDF e-form] “Cerere privind destinatia sumei reprezentând pana la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” sau Formularul 200 [click aici PDF e-form] ,,Declaraţie privind veniturile realizate din România’’;
  • Completaţi cu mâna (nu la calculator!) formularul (formularele) astfel:

Anul: 2012
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, iniţiala tatălui, prenume, C.N.P., adresa de domiciliu
II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifează căsuţa corespunzatoare (dinaintea pct. 2).
- Completaţi la “Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” următoarele: ASOCIAŢIA CULTURALĂ “PRIETENII FILARMONICII”; Completaţi la “Codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult” următorarele date: C.I.F. nr. 27705925; Completaţi la “Contul bancar (IBAN) a entităţii nonprofit/unităţii de cult” următoarele date: RO39CECEAG0130RON0871221 deschis la CEC Bank Piteşti.
- Semnaţi şi depuneţi personal formularul 230/formularul 200 completat de dvs. la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv), până la 25 mai 2013, sau apelaţi la sprijinul Asociaţiei culturale ,,Prietenii Filarmonicii’’ (contact: prieteniifilarmonicii@yahoo.com).
- Formularul/formularele se poate/pot trimite şi prin poştă (data poştei: 25 mai), cu scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul).

Vă mulţumesc!
Jean Dumitraşcu

Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes